Hordes journalisten rennen achter het busje van Hillary aan

The Daily Show

Journalisten jagen op het Hillary busje, CNN snapt censuur niet en Billy Crystal strooit met veren